Història de l'ensenyament


Ensenyament al segle XVIII

Miquel Puig i Reixach, “Algunes dades sobre l’ús del català a les escoles del segle XVIII”, Actes de les 5enes Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Eumo, vol. II, p. 134-151.

Miquel Puig i Reixach, “Reglaments d’escoles de primeres lletres a Catalunya (1787-1801)”, Actes de les 7enes Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Vic, Eumo Editorial, 1985, p. 231-249.

Miquel Puig i Reixach, “El cos en les escoles catalanes del segle XVIII”, XI Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans”, Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1992, p. 179-199.

Miquel Puig i Reixach, “L’ensenyament de les nenes al segle XVIII als corregiments de Girona i Vic: entre la caritat i la indústria popular”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 21 (2010), p. 11-33. (Accés al text complet en PDF)

Ensenyament a Olot al segle XVIII

Miquel Puig i Reixach, “Noves dades dels anys 1760-1761 per a la història de les institucions escolars a Olot”, Annals 1978. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1979, p. 129-155. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Escola i mestres de gramàtica a Olot: aportacions bibliogràfiques (1727-1765)”, Annals 1982-83. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1984, p. 207-242. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “El llegat de l’olotí Antoni Llopis en la seva aplicació educativa (1772-1781)”, Annals 1990-1991. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1992, p. 311-381.(Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “La municipalització de l’ensenyament a Olot el 1725”, XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Badalona, 2001, edició digital en CD.

Miquel Puig i Reixach, “L’ensenyament a Olot al segle XVIII: l’estudi públic i els seus mestres”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 17 (2006), p. 77-157. (Accés al text complet en PDF)

Segles XIX i XX

Miquel Puig i Reixach, Els congressos universitaris catalans. Catalanització i autonomia de la Universitat, Barcelona, Editorial Undarius, 1977, 141 p.

Miquel Puig i Reixach, “Els col·legis religiosos d’ensenyament mitjà en la perspectiva d’un segle”, Revista del Col·legi, Col·legi oficial de doctors i llicneciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya, núm. 107 (hivern de 1999), p. 66-73.

Miquel Puig i Reixach, Esteve Paluzie i Cantalozella, passió per l’escola, la història i la llibertat (1806-1873), Olot, Edicions Municipals, 2006, 248 p., col·lecció Nova Biblioteca Olotina, núm. 9.

Escola Pia

Miquel Puig i Reixach, “Els escolapis, una escola popular”, Serra d’Or, núm. 300 (1 de setembre de 1984), p. 27-32.

Miquel Puig i Reixach, “Els escolapis a Catalunya, 1683-1875”, dins Cent anys d’Escola Pia a Tàrrega, 1884-1984, p. 19-33.

Miquel Puig i Reixach, L’Escola Pia de Sarrià (1894-1995). Història i crònica d’una escola religiosa a la Catalunya contemporània, Barcelona, 1998, 591 p.

Miquel Puig i Reixach, “Rics i pobres. Una polèmica sobre els escolapis a Olot el 1902”, Catalaunia, n. 325 (gener 1990), p. 13-21.

Miquel Puig i Reixach, “Dos-cents anys del nou col·legi escolapi de Solsona i alguna cosa més”, Catalaunia, n. 328 (abril 1990), p. 9-14.

Miquel Puig i Reixach, “Oliana, 1690. L’Escola Pia d’un poble urgel·lità”, Catalaunia, n. 334 (gener 1991), p. 8-19. .

Miquel Puig i Reixach, “L’Escola Pia catalana al s. XVIII”, Catalaunia, n. 381 (1997).

Miquel Puig i Reixach, Temps d'incertesa, temps d'esperança. El P. Joan Trenchs, provincial de l'Escola Pia de Catalunya (1961-1964), Introducció de Joan Florensa i Parés, Barcelona, Escola Pia de Catalunya, 2012, 233 p. 

Miquel Puig i Reixach, “Cartes a Roma sobre el col·legi escolapi que es volia obrir a la Bisbal d’Empordà (1760-1763)”, Catalaunia, núm. 531 (novembre-desembre 2021), p. 5-9.

Miquel Puig i Reixach, “Olot, Balaguer i Banyoles: les “Exposicions agràries” del P. Montané (1919-1921)”, Catalaunia, núm. 53 (març-abril 2022), p. 53-57.

Miquel Puig i Reixach, “Batallons infantils i educació militar als col·legis escolapis de Catalunya (1910-1916)”, Catalaunia, núm. 538 (gener-febrer 2023)”, p. 46-53.