Història d'Olot

Obres generals sobre Olot i la Garrotxa al segle XVIII

Miquel Puig i Reixach, Quaderns d’Història d’Olot. El Segle XVIII. Ajuntament d’Olot i Diputació de Girona, 2002, 105 p.

Miquel Puig i Reixach, “El segle XVIII”, dins Jesús M. Gutiérrez i Martínez (coord.), Història de la Garrotxa, Girona, Diputació de Girona, 2008, p. 383-442 [més p. 945-951, selecció de documents, i p. 1039-1049, bibliografia].

Miquel Puig i Reixach, Històries olotines del segle XVIII, Estudis Històrics de la Garrotxa, núm. 4, Olot, Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2009, 260 p.

Població i societat

Miquel Puig i Reixach, “La població d’Olot el 1716”, Annals 1986-1987. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1988, p. 145-175. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Notes de demografia olotina del segle XVIII: els recomptes de 1716-1720”, Annals 1992-1993. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, [1993], p. 165-198. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “La configuració urbana d’Olot al segle XVIII: el Firal i el carrer de la Putoia (1723-1743)”, Amics de Besalú. VII Assemblea d’estudis del seu comtat, vol. I, 1991, p. 165-194.

Miquel Puig i Reixach, “Tomàs de Lorenzana. L’hospici i els pobres d’Olot”, Deu anys de l’Arxiu i del Museu (Cicle de conferències), Olot, 1998, p. 17-39. 

Miquel Puig i Reixach, “250 anys de l'actual temple de Sant Esteve, d'Olot (1763-2013)" La Comarca d'Olot, núm. 1.704 (29 d'agost de 2013), p. 63-69.

Miquel Puig i Reixach, “Salut i malaltia a Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 24 (2013), p. 35-166. (Accés al text complet en PDF)

Història política i institucional

Miquel Puig i Reixach, “Olot i la Guerra de Successió”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 18 (2007), p. 31-134. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, Causa comuna. Els olotins i la Guerra de Successió, Olot, Edicions Municipals, 2014, 177 p. 

Miquel Puig i Reixach, “El règim municipal d’Olot al segle XVIII”, Estudis Històrics de la Garrotxa, núm. 1 (desembre de 2004), p. 51-94.

Miquel Puig i Reixach, “El govern de la cosa pública. L’Ajuntament d’Olot i els seus homes, de 1760 a 1793”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 16 (2005), p. 23-91. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Olot sota sobirania francesa: del juliol de 1719 al gener de 1720", Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 32 (2021), p. 147-188. 

Miquel Puig i Reixach, “La fortalesa de Castellfollit de la Roca a final del segle XVII", Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, núm. 33 (2022), p. 85-105. 

Manufactures i comerç

Miquel Puig i Reixach, Les primeres companyies per a la fabricació de gènere de punt a Olot (1774-1780), Olot, Papers de l’Arxiu Casulà, (juliol de 1988). 82 p. + 6 f. s.n.

Miquel Puig i Reixach, “A l’entorn de l’inici de la fabricació d’indianes a Olot. La companyia de Sayol (1777), Amics de Besalú. VI Assemblea d’estudis del seu comtat, 1988, p. 105-120.

Miquel Puig i Reixach, “La indústria de la pell a Olot en el primer quart del segle XVIII”, Annals 1995. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, [1996], p. 75-108. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Comerciants olotins fora de Catalunya a la fi del segle XVIII”, Els catalans a Espanya, Barcelona, Universitat de Barcelona – Generalitat de Catalunya, 1996, p. 437-444.

Miquel Puig i Reixach, “Abans que hi arribés el cotó: el treball de la llana a la Garrotxa al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 15 (2005), p. 39-76. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Ferrers, rellotgers i fabricants reials d’estisores d’abaixar: els Planas d’Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 22 (2011), p. 13-65. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “D'Olot a les Índies. L'aventura comercial olotina a Amèrica en els anys 1749-1753”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 28 (2017), p. 53-111. (Accés al text complet en PDF)

Ensenyament

Miquel Puig i Reixach, “Noves dades dels anys 1760-1761 per a la història de les institucions escolars a Olot”, Annals 1978. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1979, p. 129-155. Publicat també a Catalaunia, n. 228 (juliol-agost 1980). (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Escola i mestres de gramàtica a Olot: aportacions bibliogràfiques (1727-1765)”, Annals 1982-83. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1984, p. 207-242. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “La municipalització de l’ensenyament a Olot el 1725”, XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Badalona, 2001, edició digital en CD.

Miquel Puig i Reixach, “L’ensenyament a Olot al segle XVIII: l’estudi públic i els seus mestres”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 17 (2006), p. 77-157. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “El llegat de l’olotí Antoni Llopis en la seva aplicació educativa (1772-1781)”, Annals 1990-1991. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1992, p. 311-381. (Accés al text complet en PDF)

Cultura i art

Miquel Puig i Reixach, “Els retaules de Bàscara i Camprodon, de Jaume Diví, i altres treballs seus a Olot”, Annals 1989. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1990, p. 357-376. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “La impremta a Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 19 (2008), p. 11-62. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, “Llibres i biblioteques a Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 20 (2009), p. 127-211. (Accés al text complet en PDF)

Miquel Puig i Reixach, "Peces d'una altra font barroca olotina", La Comarca d'Olot, núm. 1.638 (19 d'abril de 2012), p. 4-5.

Miquel Puig i Reixach, "Notícia de l'Escola de Dibuix d'Olot en els seus primers anys de funcionament", La Comarca d'Olot, núm. 1.655 (30 d'agost de 2012), p. 47-51.

Miquel Puig i Reixach, "Els músics de cobla a Olot al segle XVIII", La Comarca d'Olot, núm. 1.669 (13 de desembre de 2012), p. 61-65.